2016.12.27-03-+CulturaPop-Joan-Manuel-Serrat
Es tendencia